รู้จักเรา


ภาพรวมประเทศบาห์เรน

Map Bahrain

ราชอาณาจักรบาห์เรน (Kingdom of Bahrain) เป็นประเทศเกาะในอ่าวเปอร์เซีย (อ่าวอาหรับ) อยู่ห่างจากประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างกัน 28 กิโลเมตร คือ สะพานคิงฟะฮัด ส่วนสะพานมิตรภาพกาตาร์-บาห์เรน ที่กำลังอยู่ในระหว่างวางแผนงานนั้น จะเชื่อมต่อบาห์เรนเข้ากับกาตาร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และจะเป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลก บาห์เรนเคยอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่ปี 2363 โดยอำนาจการปกครองถูกแบ่งออกระหว่างเจ้าครองนครกับข้าหลวงอังกฤษ บาห์เรนได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2514 หลังจากที่ความพยายามในการรวมประเทศกับกาตาร์และกลุ่มรัฐสงบศึก (ปัจจุบันคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เป็นสหพันธรัฐไม่ประสบความสำเร็จ

บาห์เรนเป็นประเทศแรกในอ่าวอาหรับที่ขุดพบน้ำมันดิบในปี 2475 และมีการสร้างโรงกลั่นน้ำมันขึ้น อย่างไรก็ดี ปริมาณน้ำมันดิบที่ขุดพบในบาห์เรนนับว่ามีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับคูเวตและซาอุดีอาระเบีย

บาห์เรนมีการปกครองแบบราชาธิปไตยกึ่งรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปตามผลการลงประชามติของชาวบาห์เรนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด บิน อีซา อัล คอลีฟะฮ์ (His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa) และมีเชค คอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ (H.E. Khalifa Bin Salman Al Khalifa) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากว่า 40 ปีที่ตั้ง บาห์เรนตั้งอยู่ในอ่าวอาหรับ (อ่าวเปอร์เซีย) ประกอบด้วยเกาะประมาณ 33 เกาะ
ซึ่งห่างจากฝั่งทะเลตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย 24 กิโลเมตรและห่างจากชายฝั่งทะเลตะวันตกของกาตาร์ 27 กิโลเมตร
พื้นที่ ประมาณ 712 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าจังหวัดภูเก็ตเล็กน้อย)
เมืองหลวง กรุงมานามา (Manama)
ประชากร ประมาณ 1.3 ล้านคน เป็นชาวบาห์เรนร้อยละ 49
เอเซียร้อยละ 46 (เช่น อินเดีย ร้อยละ 27 ปากีสถานร้อยละ 7 บังคลาเทศ ร้อยละ 7 และศรีลังการ้อยละ 1)
อาหรับอื่น ๆ ร้อยละ 4.1
แอฟริกันร้อยละ 1.6
ยุโรปร้อยละ 1
และอื่น ๆ ร้อยละ 1.2
ภูมิอากาศ ในฤดูหนาว (ธันวาคม - มีนาคม) อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 12 – 29 องศาเซลเซียส
ช่วงฤดูร้อน (เมษายน – ตุลาคม) อุณหภูมิอาจสูงถึง 49 องศาเซลเซียส
ภาษาราชการ ภาษาอาหรับ (ภาษาราชการ) และใช้ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง
ศาสนา ศาสนาอิสลามร้อยละ 85 (นิกายสุหนี่ ร้อยละ 28 นิกายชีอะต์ ร้อยละ 57)
ศาสนาคริสต์และอื่นๆ ร้อยละ 15
วันชาติ 16 ธันวาคม
หน่วยเงินตรา ดีนาร์บาห์เรน (Bahraini Dinar: BD)=1,000 fils
1 ดีนาร์บาห์เรน = 2.6596 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราคงที่)
1 ดีนาร์บาห์เรน = 86 บาท (17 มิถุนายน ปี 2557)
เมืองสำคัญ เช่น Manama, Riffa, Muharraq, Hamad Town, A'ali, Isa Town, Sitra, Budaiya, Jidhafs, Adliya, Sanabis และTubli

ภาพเศรษฐกิจโดยรวม

 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 32.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2556)
 • อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 4.8 (2013) (ไทยร้อยละ 2.9)
 • รายได้ประชาชาติต่อหัวประมาณ 27,435 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทยประมาณ 5,675 ดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2556)
 • ปริมาณน้ำมันสำรอง 107 ล้านบาร์เรล กำลังการผลิตน้ำมันดิบ 48,000 บาร์เรล / วัน (EIA, 2013)
 • มูลค่าการค้า ไทย-บาห์เรน 627 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2557)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ Economic Growth

คาดการณ์ว่าอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2557-2558 จะอยู่ที่ร้อยละ 3.2 โดยมีการเพิ่มการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาของ GCC (GCC Development Fund) ซึ่งมีแผนการสร้างท่อส่งน้ำมันขนาดใหญ่จากซาอุฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 และโครงการขนาดใหญ่เพื่อขยายกำลังการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันที่เมือง Sitra ซึ่งหมายความว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2559-2560 จะสูงขึ้นถึงร้อยละ 4.9 โดยระหว่างนี้ ภาคการเงินเกิดการชะลอตัวอันเนื่องจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองที่เป็นบ่อนทำลายภาพลักษณ์ที่ดีด้านการค้าการลงทุนที่บ่มเพาะมายาวนานของบาห์เรน นักลงทุนต่างชาติจะให้ความสนใจลงทุนในตลาดที่เล็กและภาพลักษณ์ความไม่มีเสถียรภาพการเมืองภายในประเทศน้อยลง การส่งออกจะขับเคลื่อนโดยสินค้าอลูมิเนียม สินค้าบริการมีการแข่งขันสูงกับ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกาตาร์ ในขณะที่การนำเข้ายังคงที่เนื่องจากข้อจำกัดในการผลิตสินค้าในประเทศ


แนวนโยบาย (Policy Trends)
 • บาห์เรนต้องการเพิ่มการโอกาสการแข่งขันกับนครดูไบ กาตาร์ โอมาน และซาอุดีอาระเบียที่พยายามกำหนดนโยบายและสร้างโอกาสเพื่อดึงดูดการลงทุนของประเทศตนเองเช่นกัน
 • บาห์เรนจำเป็นต้องสร้างความหลากหลายทางธุรกิจเพื่อทดแทนรายได้จากน้ำมันที่จะลดน้อยลงในอนาคต โดยการกระตุ้นการเติบโตของภาคเอกชนและระดมการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมทั้งลดอัตราการว่างงานของคนในประเทศโดยใช้นโยบาย Bahrainisation (การจ้างคนชาติ) เพื่อกำหนดสัดส่วนการจ้างแรงงานท้องถิ่น
 • บาห์เรนพยายามเพิ่มศักยภาพของธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Hydrocarbons Sector) โดยการขยายโรงกลั่นและขยายแหล่งสำรวจแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 • บาห์เรนจะเพิ่มศักยภาพ บทบาทและการบริการของระบบการเงินการธนาคารให้มีความคล่องตัวและเป็น back office ให้ประเทศซาอุฯ และดูไบ ที่มีความเข้มงวดมากกว่า
 • บาห์เรนมีนโยบายการคลัง แบบลักษณะขยาย (Expansionary Policy) นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้การใช้จ่ายของภาครัฐเป็นตัวนำ เนื่องจากรัฐบาลมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการค้าน้ำมันและธุรกิจภายในประเทศ รัฐให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ เช่น เคหะสงเคราะห์ เงินสวัสดิการครอบครัวละ 50 ดีนาร์บาห์เรน (ในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 500 ดีนาร์บาห์เรน) เงินอุดหนุนน้ำมัน ไฟฟ้า และน้ำประปา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินนโยบายในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดดุลการคลังในระยะกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคาน้ำมันมีความผันผวนและมีแนวโน้มต่ำลง ประกอบกับธุรกิจภายในประเทศซบเซา เนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเมือง
 • บาห์เรนมีนโยบายการเงินแบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่กับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้การดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยต้องอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา การดำเนินนโยบายดังกล่าว ทำให้ประเทศบาห์เรนไม่มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นผลดีต่อการทำการค้าระหว่างประเทศ
 • บาห์เรนมีข้อตกลงทางการค้า (Trade agreement) กับกว่า 60ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน สิงค์โปร์ สหราชอาณาจักร อินเดีย ฝรั่งเศส อียิปต์ และไทย

ทางบก

 • บาห์เรนมีถนนไฮเวย์มาตรฐานสากล จากเกาะ Muharraq (ที่ตั้งของสนามบินแห่งชาติ) ข้ามไปเมือง Manama ยาวถึงใต้สุดของประเทศ

สะพานเชื่อมระหว่างบาห์เรน – ซาอุฯ บาห์เรน – กาตาร์

 • The King Fahad causeway
  • ระยะทาง 27 กม.
  • 30 นาทีถึงภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย
  • 4 ชม. ขับรถไปกรุงริยาดและคูเวต
 • Bahrain Qatar Friendship Bridge
  • ระยะทาง 40 กม.
  • อยู่ระหว่างการเจรจา/ก่อสร้าง

  ที่มา: www.bahraincustoms.gov.bh

ทางอากาศ

 • สายการบินแห่งชาติ Gulf Air บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าใน 38 ปลายทาง ใน 23 ประเทศ ครอบคลุมแอฟริกา เอเซีย และยุโรป

ท่าเรือ

 • Mina Salman
 • Mina Salman
  • ปัจจุบันได้รับการโอนเพื่อใช้ในกิจการทางทหาร
 • The Khalifa bin Salman Port
  • พื้นที่ 900,000 ตารางเมตร
  • พื้นที่คลังสินค้า 23,600 ตารางเมตร
  • รองรับการขนส่งสินค้าทางเรือ 1.1 million TEU ต่อปี
  • รายละเอียดค่าระวางเรือศึกษาได้จาก