รู้จักเรา


การลงทุนจากต่างประเทศ

การลงทุน

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสู่ประเทศบาห์เรน (Foreign Direct Investment inflows) ในปี ค.ศ. 2013 อยู่ในระดับที่ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ค.ศ. 2017 บาห์เรนเคยมีอัตราการลงทุนสูงสุดในปี ค.ศ. 2007 อยู่ที่ระดับ 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัญหาของเศรษฐกิจโลกและความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศทำให้ระดับของการลงทุนลดต่ำลงอยู่ในระดับที่น้อยกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ค.ศ. 2010 ดังแสดงในแผนภูมิ Bahrain: Foreign Direct Investment inflows ข้างล่างนี้ กล่าวคือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสู่ประเทศบาห์เรนมีความผันผวนตามเศรษฐกิจโลก


Bahrain: Foreign Direct Investment Inflows (million USD)

ที่มา: Thomson Reuters Datastream, Oxford Economics


การลงทุนสุทธิสู่บาห์เรนในรูปแบบ Portfolio investment ซึ่งเป็นการลงทุนระยะสั้น เปลี่ยนตามแนวโน้มของตลาดในระยะสั้น ยังคงอยู่ในระดับบวกที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 2010 และคาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ค.ศ. 2017 นั่นแสดงว่าในสายตานักลงทุนบาห์เรนยังคงเป็นตลาดที่ยังเอื้อต่อการลงทุนในระยะสั้น


Net Portfolio Investments for Bahrain Bahrain (million USD)

ที่มา: Thomson Reuters Datastream, Oxford Economics


ตัวอย่างบริษัทต่างประเทศที่ลงทุนในประเทศบาห์เรน

 1. ธุรกิจการเงินการธนาคาร (Financial Services)
  Banks – Bank of China, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Citibank, HSBC, Canara Bank, BSI, ICICI, JPMorgan, Chase, and Standard Chartered. There are also Middle Eastern banks, such as Arab Bank, Arab Banking Corporation, Arcapita, Investcorp, National Bank of Kuwait and NCB Capital Insurers – ACE, AIG, Allianz Group, AXA, Hanover Re, Hardy Arig, Legal & General, Royal & Sun Alliance and Zurich Insurance. Also present are Lloyd’s brokers PWS, as well as brokers Marsh and Nexus Islamic institutions – Albaraka Banking Group, Arcapita, Capivest, Kuwait Finance House and Maybank
 2. ธุรกิจการขนส่ง (Logistics)
  Agility, Agunsa, APM Terminals, Aramex, DHL, Expeditors, FedEx, GAC, Kuehne+Nagel, Panalpina, TNT, UPS and others
 3. ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology)
  Cisco, Fiberhome, Hewlett Packard, Huawei, Mahindra Satyam, Microsoft, Netgear, Skype, Software AG, TATA Consultancy Services, Tech Mahindra, WIPRO and Zain Group (Vodafone)
 4. อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)
  Alstom, Bexair, Coca Cola, GE, Kraft, MENA Aerospace, MTQ Corp, Nestle, Rizon Jet, Siemens, Singapore International Airlines Engineering, Yakult and Yokogawa
 5. ธุรกิจบริการมืออาชีพ (Professional Services)
  AT Kearney, CB Richard Ellis, Deloitte, Ernst & Young, Freshfields Bruckhaus Deringer, JWT, KPMG, McKinsey & Company, Norton Rose, PricewaterhouseCoopers and Roland Berger
 6. ธุรกิจการศึกษาและฝึกอบรม (Education & Training)
  DePaul University (United States), Gulf University, Royal College of Surgeons in Ireland and University of Strathclyde

การค้า

การส่งออกบาห์เรนส่งออกปี 2556

เป็นมูลค่ารวม 20.69 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแบ่งตามประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก


ร้อยละ การส่งออกแบ่งตามประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

ที่มา: IMF, Direction of Trade (2013)การนำเข้าบาห์เรนนำเข้าปี 2556

เป็นมูลค่ารวม 14.41 พันล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งตามประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก


ร้อยละ การนำเข้าแบ่งตามประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

ที่มา: IMF, Direction of Trade (2013)