เกร็ดการทำธุรกิจ

SWOT Analysis

ก่อนการค้นพบน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลาง เศรษฐกิจของบาห์เรนขึ้นอยู่กับการขายไข่มุกและการประมง แต่หลังจากปี ค.ศ. 1932 ซึ่งเป็นปีที่มีการค้นพบน้ำมันภายในประเทศ น้ำมันกลายเป็นที่มาของรายได้สำคัญซึ่งได้ถูกนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ แต่เนื่องจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำรองของบาห์เรนมีจำนวนน้อยและคาดว่าจะหมดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รัฐบาลจึงสนับสนุนให้มีการสำรวจหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแหล่งอื่นเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเปลี่ยนแนวการบริหารเศรษฐกิจของประเทศให้พึ่งพาธุรกิจน้ำมันน้อยลงโดยผันตนเองให้เป็นจุดศูนย์กลางทางด้านการค้า การเงิน และการธนาคารของภูมิภาคตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา

 • การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติคงที่ (Real GDP Growth) ที่ร้อยละ 4.8 ปี ค.ศ. 2013 (ที่มา: Economic Development Board (EDB), March ค.ศ. 2014) และ แนวโน้มความสำคัญของภาคการผลิตที่มิใช่น้ำมัน (Non oil Sector Growth)
 • การบริโภคของภาคเอกชนภายในประเทศ (Private Consumption) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ในปี ค.ศ. 2014 และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามการขยายของขนาดประชากรด้วยอัตราการเจริญเติบโต (Population Growth Rate) เฉลี่ยร้อยละ 2.5 (ที่มา: CIA World Factbook)
 • แผนการขยายการลงทุนของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการบริโภคของภาคเอกชน
 • โครงการสร้างสาธารณูปโภคที่จะได้รับการพัฒนาและได้รับเงินกู้จากธนาคารในประเทศ
 • แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ กองทุนความมั่งคั่งของประเทศบาห์เรน มูลค่า ประมาณ 7.1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ( Bahrain's sovereign wealth fund, Mumtalakat) เป็นหุ้นส่วนสำคัญในธุรกิจของรัฐ
 • ความสามารถในการผลิตและการพัฒนาในช่วง ค.ศ. 2011-2012 ที่ผ่านมา โดยสังเกตได้จากการที่ตลาดหุ้นบาห์เรนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราร้อยละ 4.4 ในช่วงต้นปี ค.ศ. 2014 หลังจากคงสภาพนิ่งมาตลอดครึ่งหลังของปี ค.ศ. 2013
 • บาห์เรนมีข้อตกลงทางการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา (FTA) ทำให้ได้รับสิทธิพิเศษในการส่งออกสินค้าและการทำ Re-export เข้าสู่ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บาห์เรนมีกฎระเบียบการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับนักลงทุนต่างชาติ
 • เศรษฐกิจของบาห์เรนมีความหลากหลายกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
 • การเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคที่ได้รับการพัฒนาและมีการเติบโตของอุตสาหกรรมการเงินอิสลาม
 • บาห์เรนมีจำนวนประชากรที่มีการศึกษามากกว่าประชากรประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม GCC
 • เงินสกุลดีนาร์บาห์เรนตรึงอยู่กับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐทำให้บริษัทข้ามชาติปลอดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน
 • ชาวบาห์เรนส่วนใหญ่รู้จักประเทศไทยและนิยมชมชอบสินค้าและบริการของไทย