เกร็ดการทำธุรกิจ

พฤติกรรมผู้บริโภค

 • ชาวบาห์เรนนิยมเปลี่ยนรถบ่อย
 • ชาวบาห์เรนมีความมั่นใจในการใช้จ่ายและมีรสนิยมตามแบบชาติตะวันตก สินค้าอาหาร เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ ระดับพรีเมี่ยมจึงได้รับความนิยมมาก
 • ชาวบาห์เรนมีความเชื่อและยึดติดกับหลักคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด อาหารและขั้นตอนการผลิตต้องมีมาตรฐานตามหลักของศาสนาอิสลาม (Halal)
 • ชาวบาห์เรนมีลักษณะของครอบครัวขยาย และบริโภคอาหารเป็นจำนวนมาก มีความต้องการสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ขนาดของไก่ที่คนบาห์เรนนิยมบริโภคจะมีน้ำหนักประมาณ 1-1.2 กิโลกรัม โดยนิยมซื้อทั้งตัวเนื่องจากเป็นลักษณะและจะไม่นิยมไก่ตัวใหญ่เนื่องจากกลัวว่าไก่จะได้รับการฉีดฮอร์โมนเร่งโต ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคชาวต่างชาตินิยมการซื้อเป็นไก่ชิ้นเนื่องจากเป็นครอบครัวขนาดเล็กและต้องการความสะดวกในการประกอบอาหาร
 • สังคมเปิดโอกาสให้ผู้หญิงอาหรับสามารถทำงานนอกบ้านได้ จึงทำให้วิถีชีวิตของชาวบาห์เรนเริ่มเปลี่ยนไป และการเข้ามาของกระแสความนิยมตะวันตกและสื่อโฆษณา อาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน (Ready to eat meal) จึงเริ่มเป็นทางออกที่สอดคล้องกับลักษณะสังคมสมัยใหม่
 • ชาวบาห์เรน เช่น เด็กเล็กและวัยรุ่น นิยมน้ำดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มให้พลังงาน และสินค้าเครื่องดื่มเพิ่มมูลค่า (Value-added products)
 • ผู้บริโภคส่วนมาก ที่เป็นคนทำงานต่างชาติและนักท่องเที่ยวนิยมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ ที่สามารถหาซื้อได้ในโรงแรมชั้นนำที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายแอลกอฮอร์
 • ผู้บริโภคชาวบาห์เรนยึดติดกับตราสินค้า (Brand-Royalty)
 • ชาวบาห์เรนกลุ่มแม่บ้าน นิยมซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกราคาถูก (discount retailers) เช่น ร้าน 100 Fils ร้าน Diso ราคา 700 Fils (สาขาจากประเทศญี่ปุ่น) เนื่องจากราคาถูกและสามารถใช้งานครั้งเดียวแล้วทิ้งได้
 • ชาวบาห์เรนนิยมการรวมญาติทุกอาทิตย์ และการมีงานเลี้ยงวันเกิดที่มีความหรูหรา อาหารและของใช้จะต้องมีจำนวนมาก เพื่อบอกถึงฐานะที่มั่งคั่ง
 • ธุรกิจค้าปลีกส่วนมากเปิดในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในบาห์เรนเพื่อความสะดวกแก่ผู้บริโภค
 • ลักษณะบ้านในตะวันออกลางค่อนข้างใหญ่ (4-5 ห้องนอน) เพราะมีลักษณะของครอบครัวขยายจะมีหน้าต่างน้อยมาก เนื่องจากต้องให้ปูนเก็บความเย็น ไม่เปลืองพลังงานแอร์ และไม่ให้ไอความร้อนและฝุ่นทรายเข้าบ้าน
 • ชาวบาห์เรนนิยมซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากร้านค้าท้องถิ่นเนื่องจากต้องการการบริการที่ต่อเนื่อง
 • ชาวบาห์เรนนิยมการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนเป็นครอบครัว การใช้จ่ายในสินค้าอุปโภคและบริโภคจึงมีปริมาณมาก