เกร็ดการทำธุรกิจ

วัฒนธรรมทางธุรกิจ

  • สินค้านำเข้าบางประเภท เช่น รถยนต์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ถูกผูกขาดด้วยผู้ประกอบการเพียงไม่กี่ราย
  • พยายามขายสินค้าที่มีความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าในลักษณะแตกต่างกัน
  • นิยมตั้งบริษัทค้าส่งและตัวแทนจำหน่ายหลัก (Major Wholesale and Distributor) ในประเทศคู่ค้า
  • บาห์เรนเป็นประเทศอารบิกที่ค่อนข้างเปิดและเป็นประเทศแรกใน GCC ที่พยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม และความหลากหลายของวัฒนธรรมภายในประเทศ
  • บาห์เรนมีบริษัทก่อสร้างและรับเหมาขนาดใหญ่หลายบริษัทที่เครือข่ายของสายการผลิต (supply chain) และ ดำเนินงานโดยตระกูลใหญ่ในประเทศ เช่น บริษัท Al Moayyed AMA และ NASS
  • รัฐบาลมักให้การสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและย่อมในประเทศผ่านกองทุน Tamkeen เช่น การฝึกอบรมแรงงาน การอุดหนุนค่าเครื่องจักร และการออกร้านแสดงสินค้า