เกร็ดการทำธุรกิจ

ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวัง

  1. บาห์เรนถูกทำลายภาพลักษณ์โดยความไม่สงบทางการเมืองตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันยังมีการชุมนุมประท้วงอยู่เป็นระยะ ๆ ซึ่งแม้รัฐบาลสามารถควบคุมให้การประท้วงดังกล่าวอยู่ในขอบเขตที่จำกัดและไม่ส่งผลกระทบในวงกว้าง แต่ก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
  2. การปฏิรูปตลาดแรงงาน ที่กำหนดระยะเวลาการทำงานของแรงงานต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเอเซียใต้อาจนำไปสู่การขาดแคลนแรงงานที่มีอยู่ในธุรกิจก่อสร้าง
  3. ผู้ประกอบการไทยยังไม่คุ้นเคยกับสังคมและวัฒนธรรมการทำธุรกิจของชาวบาห์เรน
  4. ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจกับภาครัฐ
  5. ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริการยังใช้ระบบสปอนเซอร์ ดังนั้นนักลงทุนต่างชาติจึงต้องหาสปอนเซอร์ที่ไว้ใจได้
  6. จำนวนประชากรน้อยเป็นข้อเสียเปรียบสำหรับบริษัทในการสร้างการเติบโตที่เข้มแข็งระยะยาว
  7. ธุรกิจสำคัญถูกขาดโดยตระกูลใหญ่และสำคัญที่มีเครื่อข่ายของประเทศ