กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

Food & Hospitality Expo-Bahrain
งานแสดงสินค้าอาหาร...

Gulf Property Show (6-8 May 2014)
งานแสดงสินค้าอสังหาริมทรัพย์ ...

Gulf Interiors (6-8 May 2014)
งานแสดงสินค้าตกแต่งภายใน ออกแบบและเฟอร์นิเจอร์...

MENA High Speed Rail Summit (14-15 May 2014)
งานประชุมเรื่องการสร้างรถไฟความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ครอบคลุมประเทศในภูมิภาคGCC และแอฟริกาตอนบน...

Middle East Oil & Gas Show & Conference (MEOS)
งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับการสำรวจและการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนานาชาติ ...

Autumn Fair Bahrain (21-29January 2015)
งานแสดงสินค้าค้าปลีกประจำปีที่ใหญ่ที่สุด สินค้าคุณภาพราคาถูก ประกอบด้วยสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สินค้าตกแต่งบ้านและอาหาร...

Gulf Industry Fair
...

การพบปะนักธุรกิจและแสวงหาลูกค้า
การพบปะนักธุรกิจ หรือคู่ค้ารายเก่าเพื่อกระชับความสัมพันธ์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  และการแสวงหาลูกค้ารายใหม่...

ขั้นตอนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ติดต่อผู้จัดงานแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมงาน ส่งในสมัครเข้าร่วมงานจองพื้นที่ให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมงานและสินค้าที่นำไปแสดง ...

สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะตลาดและประเทศเพื่อนบ้าน
ศึกษาความต้องการของสินค้าไทยและช่องทางการรักษาและขยายตลาด, ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งในตลาด...


Pages: Prev. 1 2 3 4 Next