กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าในพื้นที่

JEWELLERY ARABIA 2014
งานแสดงสินค้าอัญมณีและนาฬิกา จัดขึ้นประจำทุกปีในเดือนพฤศจิกายน เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีที่ใหญ่และมีค่ามากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 23 ...

MIDDLE EAST PETROTECH 2014
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมจากปิโตรเลียม จัดในเดือนพฤษภาคม ของทุกปีโดยปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 9 ...

Bahrain Animal Production Show
งานแสดงอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการปศุกสัตว์และการเลี้ยงสัตว์...

Gulf Expo-Bahrain
งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและการอบรมสัมมนาในภูมิภาค GCC...

Gulf Industry Fair
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ ...

Middle East Geosciences Conference & Exhibition
งานแสดงเทคโนโลยีการสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ...

Arabian Mep (17-19 March 2014)
งานแสดงสินค้าเครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า การป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว การทำHVAC  Refrigeration & Automation และการบริการ...

iTECH Gulf (9-10 April 2014)
งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการสื่อสาร...

Food & Hospitality Expo-Bahrain
งานแสดงสินค้าอาหาร...

Gulf Property Show (6-8 May 2014)
งานแสดงสินค้าอสังหาริมทรัพย์ ...


Pages: 1 2 3 Next