กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าในพื้นที่

MIDDLE EAST PETROTECH 2014

MIDDLE EAST PETROTECH 2014

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมจากปิโตรเลียม จัดในเดือนพฤษภาคม ของทุกปีโดยปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 9

รายละเอียดงานแสดงสินค้าติดต่อที่
+973 17 550 033
www.mepetrotech.com

05/18/2014กลับหน้าหลัก