กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าในพื้นที่

Arabian Mep (17-19 March 2014)

Arabian Mep

งานแสดงสินค้าเครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า การป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว การทำHVAC Refrigeration & Automation และการบริการ

รายละเอียดงานแสดงสินค้าติดต่อที่
+973 38 385 510
www.arabianmep.comกลับหน้าหลัก