กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าในพื้นที่

Middle East Geosciences Conference & Exhibition

Middle East Geosciences Conference & Exhibition

งานแสดงเทคโนโลยีการสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

รายละเอียดงานแสดงสินค้าติดต่อที่
+973 17 55 0 033
www.geo2014.comกลับหน้าหลัก