กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าในพื้นที่

Gulf Expo-Bahrain

Gulf Expo-Bahrain

งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและการอบรมสัมมนาในภูมิภาค GCC

รายละเอียดงานแสดงสินค้าติดต่อที่
+973 33 443 669 www.expobahrain.comกลับหน้าหลัก