กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม ที่ สอท. จะจัดในพื้นที่

งาน Thai Week In Bahrain 2014 (โรงแรม Sofitel Zallaq)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ และโรงแรมโซฟิเทล ได้ร่วมกันจัดงาน Songkran @ Sofitel ฉลองปีใหม่ไทยในบาห์เรน เผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้ชาวบาห์เรนและชาวต่างชาติได้ชื่นชม โดยได้นำพ่อครัวไทย 3 คน จากโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ และนักแสดงนาฏศิลป์ไทยจากสถาบันบัญฑิตพัฒนศิลป์ 6 คน ร่วมทั้งนักสาธิตหัตถกรรมวาดร่มจากจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมแสดงความงามแบบไทย ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ในบาห์เรน โดยในวันเปิดงาน มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบาห์เรน คณะทูตานุทูต และนักธุรกิจชาวบาห์เรนเข้าร่วมงานอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ซึ่งแขกที่มาร่วมงานต่างให้ความสนใจและสอบถามถึงประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai Week in Bahrain ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยผลัดเปลี่ยนรูปแบบและชื่องานไปตามแต่โอกาสและช่วงเวลาที่เหมาะสม และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติ


ที่มา: http://www.thaiembassy.org/manama/th/activities/2251/45278-Thai-Week-@-Sofitel-2014.htmlกลับหน้าหลัก