สาระน่ารู้

เวลาการทำงาน Business Hours

  • เวลาท้องถิ่น GMT + 3 ชั่วโมง
  • เวลาราชการ 7.00-14.00 น. วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี หยุด วันศุกร์-วันเสาร์
  • เวลาเอกชน 8.00-13.00 น. และ 15.00-18.00 น. วันเสาร์-วันพฤหัสบดี
  • เวลาธนาคาร 8.30-13.00 น. และ 15.00-18.00 น. วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี

10/21/2014กลับหน้าหลัก