สาระน่ารู้

พลังงานทางเลือก

ผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอนถูกใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานเช่นการกลั่นและการถลุงแร่อลูมินั่ม จากการศึกษาของ Gulf Research Center (GRC) พบว่าบาห์เรนส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันร้อยละ 60 ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 70 ของรายได้เข้าประเทศ ซึ่งในห้วงเวลาที่อุตสาหกรรมน้ำมันยังคงมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศบาห์เรน รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังงานทางเลือกที่สามารถรองรับความหลากหลายของเศรษฐกิจและป้องกันการขาดแคลนพลังงานในวันข้างหน้า ลักษณะของพลังงานทางเลือกในบาห์เรนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. พลังงานแสงอาทิตย์

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ร้อน 7-8 เดือนในแต่ละปี ทำให้ประเทศบาห์เรนสามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้สูงถึง 5.2-7.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร ซึ่งพลังงานในปริมาณดังกล่าวสามารถที่จะนำไปใช้ในส่วนของกิจกรรมครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้

2. พลังงานลม

ค่าเฉลี่ยความเร็วลมในบาห์เรนอยู่ในช่วง 4-5.5 เมตรต่อวินาที ซึ่งในวันที่มีลมกรรโชกจะสามารถผลิตพลังงานได้ถึง 225 วัตต์ต่อตารางเมตร ใน 24 ชั่วโมง บริเวณที่มีลมแรงจะอยู่บริเวณตอนกลางและตอนล่างของประเทศ

อย่างไรก็ตาม พลังงานทางเลือกยังเป็นเรื่องใหม่และอยู่ในช่วงของการค้นคว้าวิจัยในมหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือและสนับสนุนจากรัฐบาล Oxford Business Group, Bahrain 2013

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานลม

10/21/2014กลับหน้าหลัก