ลิงก์ที่น่าสนใจ

การตั้งธุรกิจในบาห์เรน

www.bahrainedb.com/

www.bahrain.com/

www.moic.gov.bh/En/MoIC%20Centers/

www.business.gov.bh/

แรงงาน

http://portal.lmra.bh/english/page/show/105/

http://blmi.lmra.bh/2014/03/mi_dashboard.xml#key-messages-box

ค่าใช้จ่ายในบาห์เรน (Cost of Living)

www.mybahrain.net/living/cost-of-living-bahrain.aspx

แบบฟอร์มการขอวีซ่าทำงาน

www.lmra.bh/expatportal/login.php

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย

www.thaibiz.net