หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

หน่วยงานภาครัฐ

  หน่วยงานภาครัฐ โทรศัพท์ เว็บไซด์
1. Bahrain Investor Center : BIC
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในจัดตั้งบริษัท และปรึกษาธุรกิจแบบครบวงจร
+973 17 562 222 www.moic.gov.bh
2. Bahrain International Investment Park +973 17 467 373 www.biip.com.bh
3. Bahrain Investment Wharf +973 6999 0000 www.bahiw.com
4. Labor Marker Regulatory Authority (LMRA) +973 17 388 888 www.lmra.bh
5. Ministry of Labor (MOL) +973 17 873 777 www.mol.gov.bh
6. Ministry of Industry and Commerce (MOIC) +973 17 574 777 www.moic.gov.bh
7. Ministry of Electricity and Water (MEW) +973 17 546 666 www.mew.gov.bh
8. Ministry of Health (MOH) +973 17 288 888 www.moh.gov.bh
9. Ministry of Municipalities Affairs and Urban Planning +973 17 501 501
+973 17 212 544
www.municipality.gov.bh
10. Central Informatics Organization (CIO) +973 17 725 725 www.cio.gov.bh
11. Telecommunications Regulatory Authority (TRA) +973 17 520 000 www.tra.org.bh
12. Tamkeen
หน่วงานของรัฐให้การช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อย
+973 17 383 333 www.lf.bh
13. The Bahrain development Bank (BDB) 
ลักษณะคล้ายกับ SME Bank ของไทย
+973 17 511 111 www.bdb-bh.com
14. ตลาดหุ้นบาห์เรน The Bahrain Stock Exchange (BSE)  +973 17 261 260
 +973 17 108 877 
www.bahrainbourse.com.bh
15. Economic Development Board (EDB)
 ลักษณะคล้ายกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ ประเทศไทย)
+973 17 589 999 www.bahrainedb.com
16. Bahrain Exhibition & Convention Authority (BECA) + 973 17 558 826
+ 973 17 558 802
+ 973 17 558 827
www.beca.bh