หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

รายชื่อบริษัทที่ปรึกษากฏหมาย

รายชื่อบริษัทที่ปรึกษากฏหมาย ติดต่อ
Nezar Raees Associates Nezar Raees Associates
+973 17 382 828
Euro Tower-8th Floor, suite-83, Sanabis
info@nezarraees.com
www.nezarraees.com
Mohammed M. Alkhateeb & Associates Mohammed M. Alkhateeb & Associates
+973 17 810 600
10th Floor-Reem Tower, Juffair
info@khateeblaw.com
www.khateeblaw.com
Norton Rose Norton Rose
+973 17 226 424
Unitag House, Government Avenue
dominic.harvey@nortonrose.com
www.nortonrose.com
Yousif Zainal Law Firm Yousif Zainal Law Firm
+973 17 811 772
Villa. 1697, Road. 3738, Block. 337
Um Al Hassam, Kingdom of Bahrain
www.zainallawfirm.com
Baker & McKenzie Limited Baker & McKenzie Limited
+973 17 538 800
Al Salam Tower, 6th Floor, Diplomatic Area
info@bakernet.com
www.bakernet.com
Zeenat Al Mansoori & Associates Zeenat Al Mansoori & Associates
+973 17 532 012
Al Matrook Building, Diplomatic Area
info@zeenatalmansoori.com
www.zeenatalmansoori.com
Qays H. Zu'bi Attorneys & Legal Consultants Qays H. Zu'bi Attorneys & Legal Consultants
+973 17 538 600
Al Jasrah Tower, Diplomatic Area
qzubi@qayszubilaw.com
www.qayszubilaw.com
Fakhro Attorneys & Legal Consultants Fakhro Attorneys & Legal Consultants
+973 17 514 420
Al Hasan Building, Diplomatic Area
info@fakhrolaw.com
www.fakhrolaw.com
Elham Ali Hassan & Associates Elham Ali Hassan & Associates
+973 17 533 317
AI-Rossais Tower, Diplomatic Area, Manama
info@elhamlaw.com
www.elhamlaw.com
Al Boainain Legal Services Al Boainain Legal Services
+973 39 454 464
Office 71, Alia Building, Manama
admin@alboainain-law.com
www.alboainain-law.com
Al Farhan Attorney & Legal Consultants Al Farhan Attorney & Legal Consultants
+973 17 514 004
7th Floor , Al Dana Building, Diplomatic Area
info@alfarhanattorney.com
www.alfarhanattorney.com
Ahmed Zaki Yamani Ahmed Zaki Yamani
+973 17 211-433
Bahrain Financial Harber - West tower -Floor #30th
www.azylawfirm.com
 Abu-Ghazaleh Intellectual Property Abu Ghazaleh Intellectual Property
www.agip.com
Zu'bi & Partners Attorneys & Legal Consultants Zu'bi & Partners Attorneys & Legal Consultants
+973 17 538 600
Bahrain Financial Harbour, GBCorp Tower, 16th floor   
contact@zubipartners.com
www.zubipartners.com
Gulf Intellectual Property Gulf Intellectual Property
+973 17 530 077
17th Floor Diplomat Commercial Office Tower
info@gulf-ip.com
www.gulf-ip.com
Hassan Radhi & Associates Hassan Radhi & Associates
+973 17 535 252
Building 361 - Road 1705 - Block 317 18th & 19th Floors, Manama
www.hassanradhi.com
Mohamed M. Alkhateeb & Associates Mohamed M. Alkhateeb & Associates
+973 17 810 600
10th Floor, Reem Tower, 683, Rd 2411, Juffair, Manama, Kingdom of Bahrain
info@khateeblaw.com
www.khateeblaw.com
Trust Partners Law Firm  Trust Partners Law Firm 
+973 17 533 722
16th floor, 283 Al-Rossais Tower Road 1704, 317   Diplomatic Area, Manama
info@trustpartnerslaw.com
www.trustpartnerslaw.com
  Trowers & Hamlins
+973 17 515 600
Bahrain World Trade Center 7th Floor West Tower
bahrain@trowers.com
www.trowers.com
  Yousif Zainal Law Firm
+973 17 811 772
Villa No: 1697, Road No: 3738, Block No: 337 Umal Hassam – Manama, Bahrain
www.zainallawfirm.com
  Activus International Consultants 
+973 17 296 502   
KBC Business Centre Suite No. 25, Exhibition Road Building 1, Road 318, Area 321, Bahrain
info@activusinternational.com
www.activusinternational.com
  Al Boainain Legal Services
+973 39 454 464
Manama
admin@alboainain-law.com
www.alboainain-law.com
  Haya Rashed Al Khalifa Law Firm
+973 17 53 777 1   
First Floor, Bahrain Development Bank Building Diplomatic Area, Manama, Bahrain
info@hraklf.com
www.hraklf.com
  Law Offices of Elham Ali Hassan
+973 17 533 317
12th Floor, Al-Rossais Tower, Diplomatic Area, Manama
info@elhamlaw.com
www.elhamlaw.com
  Salwa Ahmed Al-Khalifa Law Firm
+973 17 530 352
Bahrain Tourism Company BLDG, 2ND FLR,  Office NO.23, Manama, Bahrain
saklaw@batelco.com.bh
www.alkhalifa-legal.com