หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

รายชื่อบริษัทโลจิสติกส์

  บริษัทโลจิสติกส์ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เว็บไซด์
1. Abdulla Yousif Fakhro Group +973 17 220 000 +973 17 225 000 www.fakhro.com
2. DHL Bahrain +973 17 364 141 www.dhl.com.bh
3. GAC Agency Company (Bahrain) WLL +973 17 339 777  +973 17 320 498 www.gac.com/bahrain
4. International Agencies Co Ltd Intercol Group +973 17 228 855 +973 17 210 016 www.intercol.com
5. Jawad Business Group +973 17 253 032 www.jawad.com
6. Kanoo Shipping Agencies  +973 17 828 800 +973 17 727 024 +973 17 725 310 www.kanooshipping.com
7. TNT Bahrain +973 17 349 199 +973 17 320 288 www.tnt.com
8. Able Freight Express (AFX) +973 17 532 140
+973 17 531 426
+973 17 530 724 www.afxpress.net
9. AirGulf Express     www.airgulfexpress.com
10. Bahrain Logistics Zone +973 17 359 608 +973 17 359 564 http://mot.gov.bh/en/ports-and-maritime/bahrain-logistics-zone
11. Bahrain Maritime & Mercantile International (BMMI)  +973 17 739 444 +973 17 731 186 http://www.bmmigroup.com/joint-ventures-subsidiaries/bb-logistics/
12. BANZ Group +973 17 727 719 +973 17 727 683  www.banzgroup.com
13. Panalpina (Bahrain) WLL +973 17 715 530 +973 17 714 430 www.panalpina.com