หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

หน่วยงานภาคเอกชน

หน่วยงานภาคเอกชน โทรศัพท์ เว็บไซด์
1. สภาหอการค้าบาห์เรน Bahrain Chamber of  Commerce & Industry (BCCI)  +973 17 380 000 www.bcci.bh