หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

หน่วยงานราชการไทย

สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงมานามา

Villa 66 Block 360 Zinj Area Kingdom of Bahrain

+973 17 274 142
+973 17 272 714
thaimnm@mfa.go.th


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (Royal Thai Consulate General (Commercial Section), Dubai)

Suite 407, Deira Tower, Al Nassaer Square, P.O. Box 1083, Dubai

+971 4 228 4553 , +971 4 228 4607
+971 4 222 0934
ttcdubai@emirates.net.ae