คู่ค้าของท่าน

ภาคอาหารและการเกษตร

No. Commercial Name In English PO Box Mobile Phone no. Fax Website Email ID
import and export of Soft drinks; Fizzy drinks; mineral water and ice-cream
1 ABDULAZIZ GHULAM KAZEROONI TRADING 5004   17225338      
2 ABU HUSAM BEVERAGES & ICE CREAM EST 0 39868599 17441219      
3 ADVANCED MARKETING DISTRIBUTION COMPANY W.L.L 302 36388040 17729595 17729596    
4 AL BANAN CAFETERIA 20069   17403974 17400507    
5 AL RASHID STATIONERY 26914   17277210      
6 ALABER CAFETERIA & GRILLS 33533   17622282      
7 ALBANCO 33700   17701202 17702158    
8 ALMARAI CO. BAHRAIN W.L.L. 10446 39545224 17789788 17789799    
9 ALMEER GROUP BSC (CLOSED) 512 38888122 17343321 17343757   almeer@almeer.com.bh
10 ALTAJDEED ICE CREAM EST.   39888220        
11 ALTUFAHATIN COFFEE SHOP 26138 39465593 17231385      
12 ATYAB BAHRAIN CATERING 28833   17684242      
13 AUJAN MARKETING & DISTRITUTION B.S.C 59 39219400 17700940 17700947    
14 BAHRAIN KUWAIT MARKETING & DISTRIBUTION CO. W.L.L 32634 39608211 17877800 17877811   bkmd@batelco.com.bh
15 CASA BLU 21498   17710424 17710960    
16 EBRAHIM ABUBAKR ALI MOHAMMED     17778413      
17 FLORA FLOWER 28780   17680888 17258999    
18 GENERAL INDUSTRY CORPORATION 26502   17737588 17737455    
19 GLOBAL FOOD CONCEPTS  W.L.L. 32416 36775528 17587899 17710910   alnaqeeb@kharafiglobal.com
20 GOLDEN DOUGH 26098   17594421      
21 GOOGLE BEVERAGES & ICE CREAM   39153757        
22 GULF INTERNATIONAL CONSUMER GROUP W.L.L 11089   17537900 17533799   gconsumr@batelco.com.bh
23 ISABELLA 1718   17292373 17292855    
24 JOFFREYS COFFEE & TEA . 0          
25 MOHAMED ALI MOHAMED HASSAN AL DAIF 2010   17631268      
26 NADA FRESH DAIRY 2441 17736322 17736322 17730878 www.nadadairy.com nadabrn@batelco.com.bh
27 NASEEF ICE CREAM FACTORY 75100 39307773 17223333 17223311 www.naseefmc.com amina@naseefmc.com
28 Q 80 EXPORT EST. 33700   17701202      
29 SAAR RESTUARANT MANAGEMENT SERVICES W.L.L. 430 39177636 17253032 17273866 www.jawad.com nabeela.yousuf@jawad.com
30 SADAFACO BAHRAIN CO SPC 33700 39836833 17701202 17702158   sadafco@batelco.com.bh
31 TAHANI MAHMOOD HASAN ALKAABI 883 39166732 17263059      
32 TAREQ PASTRIES W.L.L. 20637 39680050 17270182 17275072   info@modrenhomebahrain.com
33 THE CHEESE CAKE CONFECTIONS 22780   17729279 17732747    
34 UNILEVER BAHRAIN CO. W.L.L. 1274 39945566 17253252 17274095 www.unileverbahrain.com naweedsalman@unilever.com