คู่ค้าของท่าน

ภาคอุตสาหกรรม

No. Commercial Name In English PO Box Mobile Phone no. Fax Website Email ID
Export & Import and sale of precision electrical devices for measurement and control
1 AL HILLO TRADING CO. W.L.L 37601 39662166 17770615 17770421   alhillo@batelco.com.bh
2 AL MODDAH TECHNICAL SEVICES 10718 39662717        
3 ALMOAYYAD ELECTRICAL & INSTRUMENTATION SYSTEMS 26259 38888838 17700777 17701211    
4 ALMOAYYED ELECTROMECH W.L.L 26259 38888838 17705266 17701211   alihasan@almoayyedintl.com.bh
5 AMAD BAEED ELECTRICAL W L L 21103 39825575 39825575      
6 CENTRAL POWER & PROCESS SYSTEMS 948 36666192 17552292 17910395   info@centralpps.com
7 DASTAGIRI TRADING W.L.L 30579 39900826 17784701 17784701   shakeetelecom@gmail.com
8 ENCARDIO-RITE GEOSYSTEMS W.L.L   39588090 17000000           thomasvk@batelco.com.bh
9 G. K. ELECTRONICS & MECHANICAL TRADING CO. W.L.L 11461 39661371 17716031 17715138    
10 GENIUS ELECTRONICS   33656838       janahihussain@gmail.com
11 GLOBAL ENERGY TRADING W L L 75903 39963601 17280367 17280368   sales@getco_bh.com
12 JADAWEL TRADING EST 32191 39650549 17300459 17300549   jadawel.trading@gmail.com
13 JGB INTERNATIONAL CO.  W.L.L 75903 36146600 17686924 17686927   gafoor@jgbinternational_bh.com
14 M E INTERNATIONAL TRADING W L L 20037 39677780 17737437 17737436   aisco@batelco.com.bh
15 MHS TECHNOLOGIES SPC 10146 34342233 17715992 17716321   info@mbstechno.com
16 MIT INTERNATIONAL TRADING CO W L L 80092 39598352 17896211 17896212   mitint@batelco.com.bh
17 MOHAMMED ABDUL AZIZ ALGROON TRADING EST   39333545        
18 NAN TECHNICAL TRADING 2683 39134477 17212023 17212289   nantech@batelco.com.bh
19 NAN TECHNICAL TRADING. 26140 39633344 17293394 17311715 www.nantechgroup.com hashim3@hotmail.com
20 NARAIURAN CONTROL SYSTEMS ME W.L.L. 75640 37775583 17784690 17784197 www.naraiuran.com d.phani@naraiuran.com
21 NIPPOTEC ELECTRONICS S P C   39463646        
22 OLYMPUS NDT INC 40379 36339485 17490440 17490550 www.olympus-ims.com  
23 OMINI TRADING & SERVICES W.L.L. 11201 39629056 17714261 17714636   agsmani@omnibahrain.com
24 PAN GULF INTERNAIONAL TRADING CO WLL   77133304 17582460 17582430   info@valvserve.com
25 PRUDENT SOLUTIONS W.L.L. 11091 39417957 17456180 17456190 www.prudentsolutions.net prudent@batelco.com.bh
26 SILVER MEASURING AND CONTROL EQUIPMENTS   36685000 17722233            
27 SKY TECH PROCESS AUTOMATION 15677 36092909 77052200 17910797   sameeh@skytech-me.com
28 SPARKLINK TRADING COMPANY W.L.L   38860815 38860815      
29 TEAM TRADING - BAHRIAN W.L.L. 1042 36352510 17262636 17251929    
30 VOLTAS LIMITED 710 17224807 17224807 17227443    
31 WASEE CO.W.L.L 37462 36668578 13621888 13621999   salah12-moon@hotmail.com
32 YOKOGAWA MIDDLE EAST AFRICA  B.S.C (C) 10070 39427775 17358100 17336100 www.yokogawa.com.bh khalid.saleh@bh.yokogawa.com