กฎระเบียบที่ควรรู้

การเงินและการธนาคาร

บาห์เรนมีนโยบายการคลังในลักษณะขยาย

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่รายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากการค้าน้ำมันและธุรกิจภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจอื่นๆให้มีการพัฒนาและเกิดการจ้างงานอย่างกว้างขวาง ลัษณะการสนับสนุนที่เห็นได้ชัด เช่น การไม่จัดเก็บภาษี และการให้เงินทุนสนับสนุน

บาห์เรนมีนโยบายการเงินแบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่กับดอลลาร์สหรัฐ

การดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยต้องอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา ซึ่งการดำเนินนโยบายดังกล่าว ทำให้ประเทศบาห์เรนไม่มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และเป็นผลดีต่อการทำการค้าระหว่างประเทศ

ระบบการเงินและการธนาคารของประเทศบาห์เรน

ถือว่ามีการพัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 30 ปี และเริ่มต้นก่อนประเทศใดในภูมิภาคนี้ บาห์เรนพัฒนาตัวเองให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาค โดยการดำเนินธุรกรรมธนาคารในหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแบ่งออกกลุ่มธุรกรรมทางการเงิน 6 แขนง ได้แก่

  1. การธนาคารแบบดั้งเดิม (Conventional Banks)
  2. ธนาคารอิสลาม (Islamic Bank)
  3. ธุรกรรมการประกันภัย (Insurance Companies)
  4. ธุรกรรมการลงทุน(Investment Firms)
  5. ธุรกรรมการเงินจำเพาะ (Speacialised Licensees)
  6. ตลาดทุน (Capital Marker Licensees)

ซึ่งธุรกรรมแต่ละประเภทนี้อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศบาห์เรน โดยดำเนินงานตามกฎ ระเบียบที่เรียกว่า CBB Rulebook (Central Bank of Bahrain Rulebook) ซึ่งธนาคารแห่งประเทศบาห์เรนนับว่าเป็นผู้คุ้มกฎที่เคร่งครัดและมีหลักการณ์ตามแนวปฏิบัติสากล เช่น การดำเนินงานตามมาตรฐานของ Basel (ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานในส่วน Basel III ที่ถือว่าเป็นกฎระเบียบการควบคุมการทำงานของธนาคารทั่วโลก ที่กำลังจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก) จึงนับว่าเป็นจุดแข็งของประเทศบาห์เรน ที่จะดึงดูดนักลงทุนนานาชาติเข้ามาสู่ระบบการเงินการธนาคารในประเทศได้

หลังวิกฤตการณ์การเงินของโลก ปีค.ศ. 2008-2009

ธุรกรรมการเงินและการธนาคารของประเทศบาห์เรน ได้รับผลกระทบ จึงทำให้ธนาคารต่างๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้แข็มแข็ง และสอดคล้องกับระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศบาห์เรนได้วางไว้ บ้างก็ขยายธุรกรรม เพื่อให้ครอบคลุมภาคส่วนของธุรกิจที่มีความหลากหลายทั้งในส่วนของตัวธุรกิจเองและประเทศต่างๆในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการควบรวม (Merging) เพื่อรักษาระดับของเงินทุนและสร้างผลกำไรที่ต่อเนื่อง จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศบาห์เรน เดือนมีนาคม ค.ศ. 2013 บาห์เรน มีการธนาคารแบบดั้งเดิม (Conventional Banks) 76 แห่ง เป็น Wholesale Banks 53 แห่ง และ Retail Banks 23 แห่ง โดยหลายธนาคารได้ดำเนินธุรกรรมการธนาคารอิสลามตามกฎหมายอิสลาม (Shari’a Compliance) ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับพันธบัตรอิสลาม (Sukuk) ด้วยเช่นกัน

Central Bank of Bahrain

ธนาคารแห่งชาติของประเทศบาห์เรนมีหน้าที่ ดูแลและควบคุมการทำงานของระบบธนาคารและการเงินของประเทศ ตลอดจนนโยบายการเงินทั้งหมดเพื่อความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

+973 17 547 777
Diplomatic Area
www.cbb.gov.bh

Arab Banking Corporation (ABC)

ธนาคาร ABC ดำเนิธุรกรรมแบบ Wholesale Banking โดยมีธุรกรรมที่ครอบคุมการธนาคารเพื่อธุรกิจ (Corporate Banking) ธนาคารอิสลาม การให้สินเชื่อเพื่อการลงทุน ตลอดจนธุรกรรมการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ABC ไม่มีธุรกรรมธนาคารแบบรับฝากเงินรายย่อย (Retail Banking) ในประเทบาห์เรน แต่มีสาขาของการทำธุรกรรมรายย่อยดังกล่าวในประเทศอื่นๆ เช่น อียิปต์ ตูนิเซีย จอร์แดน และแอลจีเรีย และมีธุรกรรมการเงินเชื่อมโยงทั่วโลกผ่านสาขาใน ลอนดอน นิวยอร์ก และสิงคโปร์

+973 17 543 000
Diplomatic Area
www.arabbanking.com

BNP Paribas Bank

ธนาคารสาขาจากประเทศฝรั่งเศส ใช้บาห์เรนเป็นศุนย์กลางของธุรกรรมการเงินในภูมิภาคนี้เป็นระยะเวลานานที่สุดธนาคารหนึ่ง ปัจจุบันมีดำเนินธุรกรรมการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อธุรกิจ ธนาคารเพื่อการให้สินเชื่อและการลงทุน (structured financing) ธุรกรรมเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่เน้นสกุลเงินอาหรับเพื่ออำนวนความสะดวกในการค้าและการลงทุนในภูมิภาค นอกจากนี้ BNP ยังดำเนินธุรกรรมด้านอนุพันธ์ (Derivatives) และการออกพันธบัตรเพื่อการลงทุน

+973 17 866 666
Bahrain Financial Harbour, West Tower, Manama
www.mea.bnpparibas.com

Citibank Bahrain

ธนาคารสาขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการธุรกรรมครอบคลุมในทุกแขนงรวมถึงเรื่องการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล (Personal wealth Management)

+973 17 588 588
Seef Area
www.citibank.com/bahrain

Gulf Finance House (GFH)

ธนาคารที่เน้นการลงทุนในเชิงอิสลาม (Islamic investment bank) ที่เน้นการลงทุนที่ครอบคลุมในหลายประเทศ ทั้ง GCC อังกฤษและอินเดีย มีธุรกรรมแยกย่อยในนาม GFH Commercial Bank

+973 17 538 538
Diplomatic Area
www.gfhouse.com

Gulf International Bank B.S.C.

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นชาวซาอุดีอาระเบีย ดำเนินธุรกรรมแบบ Wholesale Banking โดยมีธุรกรรมที่ครอบคลุมการธนาคารเพื่อธุรกิจ (Corporate Banking) ธนาคารอิสลาม การให้สินเชื่อเพื่อการลงทุน ตลอดจนธุรกรรมการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และมีศักยภาพและช่องทางทำธุรกรรมกับประเทศซาอุดีอาระเบีย

+973 17 534 000
Manama
www.gibonline.com

HSBC Bahrain

ธนาคารสาขาจากประเทศอังกฤษ ให้บริการธุรกรรมครอบคลุมในทุกแขนง โดยมีสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคในประเทศบาห์เรน (Regional Head Office) และมีส่วนการดำเนินงานหลัก (Operational Unit) ที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Seef Area
www.bahrain.hsbc.com

National Bank of Bahrain (NBB)

เป็นธนาคารของรัฐที่ให้บริการธุรกรรมการเงินในประเทศ รวมถึงธนาคารพาณิชย์รายย่อย ( Retail banking) และเป็นธนาคารที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการเงิน การลงทุนสำคัญๆตามนโยบายของรัฐบาล

+973 17 228 800
Manama
www.nbbonline.com

Standard Chartered

ธนาคารสาขาจากประเทศอังกฤษ ที่มีรากฐานยาวนานที่สุดในประเทศบาห์เรน ให้บริการการเงินในทุกแขนงและมีเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเชีย แอฟริกาและลาตินอเมริกา

+973 17 531 532 (call center) , +973 17 223 800 (phone banking)
Manama
www.sc.com/bh/en

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

สาขาตัวแทนจากสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจเฉพาะเรื่องโครงการและกิจกรรมการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าระหว่างประเทศ

+973 17 223 211
Manama
www.smbcgroup.com

Al Baraka

เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกรรมแบบอิสลามครบวงจรที่ดีที่สุด ในปี ค.ศ. 2014 โดยสถาบัน"Euromoney"

+973 17 541 122
Diplomatic Area
www.albaraka.bh

Bank Alkhair

ธนาคารอิสลามที่มีสาขาในประเทศ ซาอุดีอาระเบีย มาเลเซีย และตุรกี ดำเนินธุรกรรมด้านการบริหารทุน ตลาดทุน การเงินองค์กร รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วไป

+973 17 566 000
Seef Area
www.bankalkhair.com

Elaf Bank

ธนาคารอิสลามที่ดำเนินธุรกรรมหลากหลาย เช่น การลงทุนและการให้คำปรึกษาด้านการควบรวมและการบริหารทุน เป็นต้น

+973 17 561 561 , +973 17 510 000
Manama
www.elafbank.net

Al Salam Bank

ธนาคารอิสลามชั้นแนวหน้าที่ดำเนินธุรกิจทั้งในระดับองค์กร และการรับฝากเงินรายย่อย ตลอดจนการบริหาร portfolio

+973 17 560 222
Seef Area
www.alsalambahrain.com

Awal Bank

ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดธนาคารหนึ่งในบาห์เรน ดำเนินธุรกรรมการเงินการธนาคารที่หลากหลายครอบคลุมประเทศในกลุ่ม GCC และแอฟริกาตอนบน และรวมถึงประเทศในภูมิภาคอาหรับ

+973 17 203 333
Diplomatic Area
www.awal-bank.com

BMB Investment Bank

ธนาคารที่เน้นการลงทุนและอำนวยความสะดวกให้กับการค้าระหว่างประเทศ

+973 17 532 345
Diplomatic Area
www.bmb.com.bh

Ithmaar Bank

ธนาคารอิสลามที่มีธุรกรรมการเงินการธนาคารตามรูปแบบของอิลามที่หลากหลาย ให้บริการทั้งระดับบุคคลและองค์กร ตลอดจนการค้าระหว่างประเทศ

+973 17 584 000 , +973 17 585 000
Manama
www.ithmaarbank.com

Khaleeji Commercial Bank (KHCB)

ธนาคารอิสลามที่มีธุรกรรมการเงินการธนาคารที่สร้างสรรค์ตามรูปแบบของอิลามที่หลากหลาย ให้บริการทั้งระดับบุคคลและองค์กร ตลอดจนการค้าระหว่างประเทศ

+ 973 17 505 050
Bahrain Financial Harbor, Manama
www.khcbonline.com

United Gulf Bank

ธนาคารที่มุ่งเน้นการลงทุนในหลายภาคส่วน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโทรคมนาคม และการบริหารทุนและความมั่งคั่ง เป็นธนาคารในเครือของ Kuwait Projects Company (Holding) KSC

+ 973 17 533 233
Diplomatic Area
www.ugbbh.com

Addax Investment Bank

ธนาคารมุ่งเน้นการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่ง รวมถึงการดำเนินงานเกี่ยวเนื่องกับระบบตลาดทุน (Public offerings) และการลงทุนจำเพาะ (Private Placement)

+ 973 17 560 444
Manama
www.addaxbank.com

Ahli United Bank, Bahrain

เป็น Retail Bank ที่มีสินทรัพย์รวมสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของธนาคารในบาห์เรน ดำเนินธุรกรรมครบวงจรรวมถึงธุรกรรมด้านอิสลามด้วย อีกทั้งยังเป็นธนาคารเดียวที่มีสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการผ่านระบบ One Stop Shop ของ Bahrain Investors Center (BIC)

+973 17 585 858
Seef Area
www.ahliunited.com

Arab Bank

ธนาคารสาขาจากประเทศจอร์แดน ให้บริการธุรกรรมครบวงจรในทุกรูปแบบ มีสาขาทั่วประเทศบาห์เรน

+ 973 17 229 988 (Government Avenue branch) , + 973 17 258 438 (Qudaibiya branch) , 00 973 17 541 000 (customer service)
Diplomatic Area
www.arabbank.bh

Bahrain Development Bank

เป็นธนาคารของรัฐเพื่อการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

+973 17 511 111
Diplomatic Area
www.bdb-bh.com

Bahrain Islamic Bank (BisB)

ธนาคารอิสลามชั้นนำให้บริการธุรกรรมในรูปแบบตามกฎหมายอิสลาม ดำเนินธุรกรรมกับองค์กรและมีการลงทุนร่วมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการธนาคารรายย่อย (Retail Banking)

+973 17 51 51 51
Diplomatic Area
www.bisb.com

Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C.

เป็นธนาคารรายย่อย (Retail Bank) ที่ใหญ่ที่สุดในบาห์เรน มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เช่น คูเวต อินเดีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้บริการธุรกรรมที่กว้างขวาง

+973 17 223 388
Manama
www.bbkonline.com

Bank of Tokyo-Mitsubishi

ธนาคารตัวแทนของธนาคารจากประเทศญี่ปุ่น

+973 17 102 600
Bahrain Financial Harbor, Manama
www.bfharbour.com

Bank Muscat International (BMI)

ธนาคารในเครือของธนาคาร BankMuscat ประเทศโอมาน

+973 17 508 080
Bahrain World Trade Centre, Manama
www.bmibank.com.bh

Eskan Bank

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งเมื่อปี 1979 เพิ่อให้สินเชื่อเรื่องบ้านกับผู้มีรายได้ปานกลางและต่ำของบาห์เรน

+973 17 567 888 (Call Center) , +973 17 531 749 (Diplomatic Area) , +973 17 684 730 (Isa Town)
Seef Area
www.eskanbank.com

Future Bank

ธนาคารที่เกิดขึ้นจากการร่วมทุนของ Bank Saderat Iran, Bank Melli Iran และ Ahli United Bank (AUB) Bahrain ให้บริการธุรกรรมรายปลีกย่อยและการบริหารเงิน (Treasury)

+973 17 505 000
Manama
www.futurebank.com.bh

International Investment Bank B. S. C.

ธนาคารอิสลามชั้นนำให้บริการธุรกรรมในรูปแบบตามกฎหมายอิสลาม ดำเนินธุรกรรมกับองค์กรและมีการลงทุนร่วม ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

+973 17 565 000
Seef Area
www.iib-bahrain.com

Investors Bank BSC (Closed)

ธนาคารการลงทุนชั้นนำให้บริการธุรกรรมในรูปแบบตามกฎหมายอิสลาม

+973 17 565 777
Seef Area
www.investorsb.com

Seera Investment Bank

ธนาคารการลงทุนชั้นนำให้บริการธุรกรรมในรูปแบบตามกฎหมายอิสลามที่ครอบคลุมหลายประเทศ

+973 17 566 533
Seef Area
www.seera.com

State Bank of India (SBI), Bahrain

ธนาคารสาขาจากประเทศอินเดีย

+973 17 505 160 (wholesale branch)
Manama
www.sbibahrain.com

UBS Bahrain

ธนาคารตัวแทนของธนาคาร UBS ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

+973 17 517 777
Bahrain World Trade Centre, West Tower, Manama
www.ubs.com

ระบบการเงินของประเทศบาห์เรนได้มาตรฐานสากลทำให้การโอนเงินระหว่างประเทศมีความสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนัก ซึ่งสามารถโอนผ่านธนาคารที่บริษัทได้เปิดบัญชีไว้ ผ่านระบบ online banking ซึ่งธนาคารชั้นนำ เช่น HSBC CitiBank และ Standard Chartered Bank ได้ให้บริการนี้อย่างครบวงจรอีกทั้งสามารถโอนเงินผ่านบัญชีไนหลายสกุลเงิน นอกจากนี้ การโอนเงินลักษณะรายย่อย สามารถดำเนินการโดยผ่านสถาบันการเงินเพื่อการโอนและแลกเปลี่ยนเงินตรา เช่น Bahrain Finance Company (BFC) และ Western Union ซึ่งจะมีค่าบริการแตกต่างกันไป