กฎระเบียบที่ควรรู้

FTA กับประเทศต่างๆ

บาห์เรน มีข้อตกลงทางการค้า trade agreement กว่า 60 ประเทศ
เช่น สหรัฐอเมริกา จีน สิงค์โปร์ สหราชอาณาจักร อินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน ฝรั่งเศส และอียิปต์


ข้อตกลง FTA กับประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่คาดว่าจะส่งผลให้เกิดการลงทุนของนักลงทุนชาวอเมริกันในประเทศบาห์เรนเพิ่มมากขึ้น และจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายของเศรษฐกิจในประเทศ

  • สินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ส่งมาประเทศบาห์เรน ได้แก่ รถยนต์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเหล็ก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ท่อส่ง เครื่องมือทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป
  • ประเทศบาห์เรนส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา