สาระน่ารู้

GCC rail project

GCC rail project

GCC rail network เมกกะโพรเจ็กทางรถไฟเชื่อม 6 ประเทศสมาชิกใน GCC เพื่อพัฒนาระบบการขนส่ง (Logistics) ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อยลง เป็นการตอบสนองความต้องการของประชากรที่มีจำนวนมากขึ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจนอกเหนือจากผลผลิตจากอุตสาหกรรมน้ำมัน

คาดการณ์ว่าโครงการจะเริ่มดำเนินการในปีนี้หรือต้นปี 2015 ความยาวของรางจากประเทศคูเวตและชายแดนประเทศอิรัก ลงมาประเทศโอมานรวมทั้งสิ้น 2,200 กิโลเมตร มูลค่าอย่างน้อย 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยระยะทาง 200 กิโลเมตรที่วางในประเทศซาอุดีอาระเบีย 120 กิโลเมตรในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

จากรายการของ HSBC เดือนกันยายน 2013 กล่าวว่า ประเทศในกลุ่ม MENA (Middle East and North Africa) กำลังดำเนินการสู่ความสำเร็จ โครงการรถไฟในเมืองใหญ่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า มีมูลค่า 76.2 พันล้านดอลล่าสหรัฐ กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการวางแผนโครงการทั้งภูมิภาค เช่น

  • นครดูไบ เปิดดำเนินการสร้างรถไฟในปี 2009
  • โครงการของ Ethihad Rail Project ระยะทาง 1,200 กิโลเมตร มูลค่า11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเชื่อมเขตอุตสาหกรรม เมืองหลักๆ และท่าเรือต่างๆในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงการเชื่อมกับระบบของรถไฟ GCC rail network อีกด้วย
  • การตาร์ มีโครงการสร้างรถไฟระยะทาง 300 กิโลเมตร (ส่วนหนึ่งของโครงการ Integrated Rail Program มูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
  • ซาอุดีอาระเบีย มีโครงการลักษณะคล้ายกันในกรุงริยาด มูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • คูเวต กำลังขับเคลื่อนโครงการรถไฟใต้ดิน สี่สาย 69 สถานี ระยะทาง 160 กิโลเมตร มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การเชื่อมโยงด้วยระบบรถไฟของทั้ง 6 ประเทศใน GCC นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งของทั้งภูมิภาคแล้ว ยังเป็นการเชื่อมท่าเรือสำคัญๆของอ่าวเปอร์เชียและมหาสมุทรอินเดียด้วย เส้นทางรถไฟจะถูกวางจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออก จาก Red Sea ไปยัง Arabian Gulf เป็นการลดระยะเวลาการเดินเรือที่ต้องอ้อม Arabian Penninsula ทั้งนี้ได้มีการประมาณการก่อสร้างทางรถไฟเข้าไปในเยเมนโดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ของบาห์เรนมีค่าใช้จ่าย 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะรวมเข้าไว้ในระบบของ GCC Railway network

อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิก GCC จะต้องรับผิดชอบการก่อสร้างราง ระบบ และสถานีรถไฟของประเทศตัวเอง แต่ระบบการดำเนินงาน เช่น การกำหนดอัตราค่าบริการ และ อัตราค่าโดยสาร ไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่า GCC Railway Authority จะถูกจัดตั้งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย เช่น การเคลื่อนย้ายของประชากร และความปลอดภัย (Immigration and Security)

10/21/2014กลับหน้าหลัก